ניצולת השואה לאה עברון מספרת על נעוריה בפולין. היא מתארת את העסק המצליח של אביה, את יציאת משפחתה מפולין ואת המאבק הבלתי פוסק שלה על רכוש משפחתה. לאה מספרת: "מאז 1988, כשפולין הפכה למדינה דמוקרטית, אני מנסה להשיב את המפעל והבניין של אבי. למרות שקיבלתי הבטחות רבות מנשיאי פולין במשך השנים, עד היום נכסים :אלה לא הושבו. אני לא אוות